top of page

Hantering av personuppgifter

Din integritet är viktig för XSS!

Din personliga integritet är viktig för oss på XSS och denna policy beskriver övergripande hur vi arbetar för att säkerställa din integritet och dina rättigheter.

Varför använder vi oss av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter främst för att kunna fullfölja förpliktelser enligt avtal (medlemskap, anmälningar till aktiviteter o.d). Vi behandlar också personuppgifter enligt laglig skyldighet. Laglig skyldighet kan uppstå som en följd av t.ex. bokföringslagen.

Hur behandlar vi personuppgifter

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för det specifika ändamålet och vi strävar efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna samt radera uppgifterna när de inte längre behövs.

 

Alla personuppgifter sammanställs i ett register där den lagliga grunden beskrivs, vilka uppgifter som behandlas, vad uppgifterna används till, varför uppgifterna som behandlas är nödvändiga, hur det säkerställs att uppgifterna är korrekta, hur länge uppgifterna lagras, varifrån uppgifterna inhämtats, vem som använder sig av uppgifterna och hur vi säkerställer att uppgifterna inte kommer i orätta händer.

 

Om personuppgifter lämnas ut till extern part

I de fall XSS lämnar ut personuppgifter till extern part upprättas personuppgiftsbiträdesavtal vilket reglerar hur den externa parten får använda och skall hantera erhållna personuppgifter. Normalt avses främst IT-leverantörer som tillhandahåller externa system som t.ex. IdrottOnline, extern datalagring eller IT-operatörer som hanterar IT-drift.

 

Dina rättigheter avseende dina personuppgifter

Du har rätt att erhålla registerutdrag på dina personuppgifter där ändamål, vad som lagras, varifrån uppgifterna inhämtats, till vem uppgifterna lämnats vidare, om det förekommer några automatiserade beslutsfattande och hur länge uppgifterna kommer att lagras redovisas. Du kan dessutom begära rättning, radering, begränsning eller invändning mot hanteringen och kan begära få ut uppgifterna på ett strukturerat sätt för att kunna överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Kontakta oss om personuppgifter

Har du frågor om vår hantering av personuppgifter eller önskar ett registerutdrag kan du ringa XSS Ordförande enligt kontaktuppgifter på denna hemsida eller maila till info@xss.se.

 

Tillsyn över personuppgiftsbehandling

Ansvarig för tillsynen av personuppgiftsbehandling i Sverige är Integritetsmyndigheten vilka kan kontaktas via datainspektionen.

IMG_20180626_123319_1.jpg
bottom of page