top of page

Kontakta XSS

Kontaktuppgifter
& sektioner

Mailadress till klubben: info@xss.se

 

XSS

Besöksadress: Tångenvägen, 475 42 Hönö

Postadress: Stor Vägen 18, 475 45 Fotö

PlusGiro: 434 56 81 - 3

XSS Kontaktpersoner

Ordförande

  • Per-Anders Liljedahl, 0760-38 28 80

Sekreterare

  • Lars-Anders Helgesson, 0739-02 53 39

Kassör

  • Henrik Andreasson, 0723-10 40 00

Ledamöter

  • Niklas Ölnes, 0706-96 51 29

  • Åke Brolin, 0730-53 97 71

  • Alexander Falkendal 

Kappsegling/Kölbåt - Per-Anders Liljedahl

Seglarskola/ungdom - Niklas Ölnes

Aktivitet - Per-Anders Liljedahl

Anläggning - Lars-Anders Helgesson

Hemsida - Henrik Andreasson

Revisor - Göran Malmcrona & Joakim Pettersson

Valberedning

Lars-Anders Helgesson, 0739-02 53 39

Jan-Olof Nilsson, 0767-64 02 19

Mikael Pettersson, 0706-90 32 98

ÖSR
bottom of page