Kontakta XSS

Kontaktuppgifter
& sektioner

Mailadress till klubben: info@xss.se

XSS

Tångenvägen, 475 42 Hönö

PlusGiro: 434 56 81 - 3

XSS Kontaktpersoner

Ordförande

  • Per-Anders Liljedahl, 0760-38 28 80

Kassör/sekreterare

  • Björn Dahl, 0708-46 74 14

Ledamöter

  • Jan-Olof Nilsson, 0767-64 02 19

  • Lars-Anders Helgesson, 0739-02 53 39

  • Niklas Ölnes, 0706-96 51 29

  • Göran Malmcrona, 0760-52 50 20

  • Per Kollberg, 0735-20 71 98

Kappsegling/Kölbåt - Jan-Olof Nilsson

Seglarskola/ungdom - Niklas Ölnes

Aktivitet - Jan-Olof Nilsson

Anläggning - Lars-Anders Helgesson

Hemsida - Mia Malmcrona, Hanne Nilsson

Revisor - Jens Grandinsson & Joakim Pettersson

Valberedning

Lars-Anders Helgesson, 0739-02 53 39

Jan-Olof Nilsson, 0767-64 02 19

Mikael Pettersson, 0706-90 32 98

ÖSR